ZAOKROUHLIT v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu ZAOKROUHLIT je:

ČeskýAnglický
ZAOKROUHLIT

Popis

Funkce ZAOKROUHLIT zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic. Pokud například buňka A1 obsahuje číslo 23,7825 a chcete toto číslo zaokrouhlit na dvě desetinná místa, můžete použít následující vzorec:

=ROUND(A1, 2)

Výsledkem této funkce bude číslo 23,78.Další informace (zdroj)