ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ je:

ČeskýAnglický
ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ

Popis

Vrátí číslo zaokrouhlené na nejbližší sudé celé číslo. Tuto funkci můžete použít pro zpracování položek, které se vyskytují v párech. Do bedny lze například skládat výrobky do řad po jednom nebo po dvou. Bedna je plná, pokud se počet výrobků, zaokrouhlený nahoru na nejbližší sudé číslo, rovná kapacitě bedny.Další informace (zdroj)