YIELD v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu YIELD je:

ČeskýAnglický
YIELD

Popis

Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných intervalech. Funkce YIELD se používá k výpočtu výnosu obligací.Další informace (zdroj)