YEARFRAC v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu YEARFRAC je:

AnglickýČeský
YEARFRAC
YEARFRAC

Popis

Vrátí desetinným číslem vyjádřenou část roku, která představuje počet celých dnů mezi dvěma daty (začátek a konec). Funkce YEARFRAC se používá k určení hodnoty části ročních výnosů nebo závazků, která má být přiřazena určitému období.Další informace (zdroj)