YEAR v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu YEAR je:

AnglickýČeský
YEAR
ROK

Popis

Vrátí rok odpovídající zadané hodnotě. Rok je celé číslo v rozmezí 1900-9999.Další informace (zdroj)