XNPV v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu XNPV je:

AnglickýČeský
XNPV
XNPV

Popis

Vrátí čistou současnou hodnotu neperiodických peněžních toků. K výpočtu čisté současné hodnoty periodických peněžních toků použijte funkci ČISTÁ.SOUČHODNOTA.Další informace (zdroj)