XNPV v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu XNPV je:

ČeskýAnglický
XNPV

Popis

Vrátí čistou současnou hodnotu neperiodických peněžních toků. K výpočtu čisté současné hodnoty periodických peněžních toků použijte funkci ČISTÁ.SOUČHODNOTA.Další informace (zdroj)