XIRR v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu XIRR je:

AnglickýČeský
XIRR
XIRR

Popis

Vrátí vnitřní výnosové procento pro harmonogram neperiodických peněžních toků. K výpočtu vnitřní výnosnosti u periodických peněžních toků použijte funkci MÍRA.VÝNOSNOSTI.Další informace (zdroj)