WORKDAY v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu WORKDAY je:

ČeskýAnglický
WORKDAY

Popis

Vrátí pořadové číslo dne, který je o zadaný počet pracovních dnů vzdálen od určitého data (počáteční datum). Pracovní dny nezahrnují víkendy nebo dny pracovního volna. Funkce WORKDAY se používá k vyloučení víkendů a svátků při výpočtech dat splatnosti faktur, očekávaných dnů doručení nebo počtů dnů vykonané práce.

 Tip   Chcete-li vypočítat pořadové číslo kalendářního data před zadaným počtem pracovních dnů nebo po zadaném počtu pracovních dnů a použít přitom parametry určující, které dny a kolik dní je považováno za víkendové dny, použijte funkci WORKDAY.INTL.Další informace (zdroj)