VYHLEDAT v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu VYHLEDAT je:

ČeskýAnglický
VYHLEDAT

Popis

Funkce VYHLEDAT vrátí hodnotu z oblasti (Oblast: Dvě nebo více buněk v listu. Buňky v oblasti mohou být sousedící nebo nesousedící.) zahrnující jeden řádek či sloupec nebo z matice (Matice: Používá se k sestavení jednoduchých vzorců s více výsledky nebo vzorců se skupinou argumentů uspořádaných v řádcích a sloupcích. Maticová oblast sdílí společný vzorec; maticová konstanta je skupina konstant používaná jako argument.). Funkce VYHLEDAT má dvě syntaktické formy: vektorovou a maticovou.

Požadovaná akce Viz část Použití
Vyhledat v oblasti s jedním řádkem nebo jedním sloupcem (označované jako vektor) danou hodnotu a vrátit hodnotu s odpovídajícím umístěním v druhé oblasti o jednom řádku nebo sloupci Vektorová forma Vektorovou formu použijte, jestliže pracujete s rozsáhlým seznamem hodnot nebo pokud se hodnoty v průběhu času mění.
Najít zadanou hodnotu v prvním řádku nebo sloupci matice a vrátit hodnotu stejné pozice v posledním řádku nebo sloupci matice Maticová forma Maticovou formu použijte, pokud pracujete s malým seznamem hodnot a hodnoty se v průběhu času nemění.

 Poznámky Další informace (zdroj)