VYČISTIT v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu VYČISTIT je:

ČeskýAnglický
VYČISTIT

Popis

Odstraní z textu všechny netisknutelné znaky. Funkci VYČISTIT lze použít u textů importovaných z jiných aplikací, obsahujících znaky, které se ve vámi používaném prostředí nevytisknou. Pomocí funkce VYČISTIT můžete například odstranit některé kódy, které se často vyskytují na počátku a na konci datových souborů a které nelze vytisknout.

 Důležité   Funkce VYČISTIT byla vytvořena za účelem odstranění prvních 32 netisknutelných znaků v 7bitovém kódu ASCII (hodnoty 0 až 31) z textu. Ve znakové sadě Unicode (Unicode: Standard kódování znaků vyvinutý konsorciem Unicode Consortium. Tím, že toto kódování používá pro každý znak více než jeden bajt, umožňuje, aby byly v jedné znakové sadě zahrnuty téměř všechny psané jazyky světa.) existují dodatečné netisknutelné znaky (hodnoty 127, 129, 141, 143, 144 a 157). Funkce VYČISTIT tyto dodatečné netisknutelné znaky neodstraňuje. Příklad odstranění těchto dodatečných netisknutelných znaků z textu naleznete v tématu Odebrání mezer a netisknutelných znaků z textu.Další informace (zdroj)