VVYHLEDAT v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu VVYHLEDAT je:

ČeskýAnglický
VVYHLEDAT

Popis

Vyhledá danou hodnotu v horním řádku tabulky nebo v matici (Matice: Používá se k sestavení jednoduchých vzorců s více výsledky nebo vzorců se skupinou argumentů uspořádaných v řádcích a sloupcích. Maticová oblast sdílí společný vzorec; maticová konstanta je skupina konstant používaná jako argument.) a vrátí hodnotu buňky z určeného řádku stejného sloupce. Funkce VVYHLEDAT se používá k vyhledávání hodnot v tabulce s nadepsanými sloupci. K vyhledávání hodnot v tabulce s popisy řádků se používá funkce SVYHLEDAT.

První písmeno V v názvu funkce VVYHLEDAT vyjadřuje, že funkce vyhledává hodnoty vodorovně (v řádcích).Další informace (zdroj)