TREND v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu TREND je:

AnglickýČeský
TREND
LINTREND

Popis

Vrátí množinu hodnot y, které na přímce odpovídají hodnotám nová_x, po proložení přímky množinou bodů, zadaných souřadnicemi pole_y a pole_x (metoda nejmenších čtverců).Další informace (zdroj)