TRANSPOZICE v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu TRANSPOZICE je:

ČeskýAnglický
TRANSPOZICE

Popis

Funkce TRANSPOZICE vrátí svislou oblast buněk ve tvaru vodorovné oblasti a naopak. Funkce TRANSPOZICE musí být zadána jako maticový vzorec (Maticový vzorec: Vzorec, který provádí více výpočtů s jednou sadou hodnot nebo více sadami hodnot a potom vrátí jeden výsledek nebo více výsledků. Maticové vzorce jsou uzavřeny složenými závorkami { } a zadávají se stisknutím kláves CTRL+SHIFT+ENTER.) do oblasti se stejným počtem řádků a sloupců, jako je počet sloupců a řádků zdrojové oblasti (Oblast: Dvě nebo více buněk v listu. Buňky v oblasti mohou být sousedící nebo nesousedící.). Pomocí funkce TRANSPOZICE lze změnit vertikální a horizontální orientaci matice nebo oblasti na listu.Další informace (zdroj)