TODAY v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu TODAY je:

AnglickýČeský
TODAY
DNES

Popis

Vrátí pořadové číslo aktuálního data. Pořadové číslo je kód data, který se v aplikaci Excel používá při výpočtech data a času. Jestliže měla buňka před zadáním funkce formát Obecný, změní aplikace Excel formát buňky na Datum. Budete-li chtít zobrazit pořadové číslo, bude potřeba změnit formát buňky na Obecný nebo Číslo.

Funkce DNES je užitečná, pokud na listu potřebujete zobrazit aktuální datum bez ohledu na to, kdy daný sešit otevřete. Lze ji také využít k výpočtu intervalů. Víte-li například, že někdo se narodil v roce 1963, můžete pomocí následujícího vzorce zjistit, kolikáté narozeniny daný člověk tento rok slaví:

=ROK(DNES())-1963

V tomto vzorci se funkce DNES používá jako argument funkce ROK ke zjištění aktuálního roku. Následně se odečte hodnota 1963 a výsledkem je údaj, kolik má daná osoba letos roků.

 Poznámka   Pokud funkce DNES neaktualizuje datum očekávaným způsobem, bude pravděpodobně potřeba změnit nastavení určující, kdy se v sešitě nebo na listu přepočítávají hodnoty. Klikněte na kartu Soubor, na tlačítko Možnosti a potom v kategorii Vzorce zkontrolujte v části Možnosti výpočtů, zda je vybrána možnost Automaticky.Další informace (zdroj)