SVYHLEDAT v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu SVYHLEDAT je:

ČeskýAnglický
SVYHLEDAT

Popis

Pomocí funkce SVYHLEDAT můžete prohledat první sloupec oblasti (Oblast: Dvě nebo více buněk v listu. Buňky v oblasti mohou být sousedící nebo nesousedící.) buněk a potom vrátit hodnotu z libovolné buňky, která se v dané oblasti nachází na stejném řádku. Předpokládejme například, že v oblasti A2:C10 se nachází seznam zaměstnanců. V prvním sloupci jsou uložena identifikační čísla zaměstnanců, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Oblast buněk na listu

Pokud znáte identifikační číslo zaměstnance, můžete pomocí funkce SVYHLEDAT zjistit jeho oddělení nebo jméno. Chcete-li získat jméno zaměstnance číslo 38, můžete použít vzorec =SVYHLEDAT(38; A2:C10; 3; NEPRAVDA). Tento vzorec vyhledá hodnotu 38 v prvním sloupci oblasti A2:C10 a potom vrátí hodnotu, která je obsažena ve třetím sloupci této oblasti na stejném řádku jako hledaná hodnota (Adam Kodeda).

Písmeno S v názvu funkce SVYHLEDAT znamená svisle. Pokud jsou porovnávané hodnoty umístěny ve sloupci nalevo od hledaných údajů, používá se funkce SVYHLEDAT namísto funkce VVYHLEDAT.Další informace (zdroj)