SUMXMY2 v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu SUMXMY2 je:

ČeskýAnglický
SUMXMY2

Popis

Vrátí součet čtverců rozdílů u odpovídajících prvků dvou matic.Další informace (zdroj)