SUMX2PY2 v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu SUMX2PY2 je:

ČeskýAnglický
SUMX2PY2

Popis

Vrátí součet součtů čtverců u odpovídajících prvků dvou matic. Součet součtů čtverců je velmi často používán při statistických výpočtech.Další informace (zdroj)