SUMX2MY2 v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu SUMX2MY2 je:

ČeskýAnglický
SUMX2MY2

Popis

Vrátí součet rozdílů čtverců u odpovídajících prvků dvou matic.Další informace (zdroj)