SUMIF v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu SUMIF je:

AnglickýČeský
SUMIF
SUMIF

Popis

Pomocí funkce SUMIF lze vypočítat součet hodnot v oblasti (Oblast: Dvě nebo více buněk v listu. Buňky v oblasti mohou být sousedící nebo nesousedící.), které splňují zadané kritérium. Předpokládejme například, že ve sloupci obsahujícím čísla chcete sečíst pouze hodnoty, které jsou větší než 5. Můžete použít následující vzorec:

=SUMIF(B2:B25;">5")

V tomto případě se kritérium používá u stejných hodnot, jejichž součet se provádí. Pokud chcete, můžete kritérium použít u jedné oblasti a sečíst odpovídající hodnoty v jiné oblasti. Vzorec =SUMIF(B2:B5;"Jan";C2:C5) například vypočítá součet pouze těch hodnot v oblasti C2:C5, u kterých mají odpovídající buňky v oblasti B2:B5 hodnotu Jan.

 Poznámka   Chcete-li sečíst buňky na základě více kritérií, přečtěte si článek Funkce SUMIFS.Další informace (zdroj)