SUMA v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu SUMA je:

ČeskýAnglický
SUMA

Popis

Funkce SUMA sečte všechna čísla, která zadáte jako argumenty (Argument: Hodnota, která poskytuje informace určité akci, události, metodě, vlastnosti, funkci nebo proceduře.). Jednotlivými argumenty mohou být oblasti (Oblast: Dvě nebo více buněk v listu. Buňky v oblasti mohou být sousedící nebo nesousedící.), odkazy na buňky (Odkaz na buňku: Sada souřadnic, které určují polohu buňky na listu. Například odkaz na buňku ležící v průniku sloupce B a řádku 3 je B3.), matice (Matice: Používá se k sestavení jednoduchých vzorců s více výsledky nebo vzorců se skupinou argumentů uspořádaných v řádcích a sloupcích. Maticová oblast sdílí společný vzorec; maticová konstanta je skupina konstant používaná jako argument.), konstanty (Konstanta: Hodnota, která se nepočítá. Konstanta je například číslo 210 a text Čtvrtletní příjmy. Výraz nebo výsledná hodnota výrazu není konstanta.), vzorce (Vzorec: Řada hodnot, odkazů na buňky, názvů, funkcí a operátorů v buňce, pomocí kterých se tvoří nová hodnota. Vzorec vždy začíná znaménkem rovná se (=).) nebo výsledky jiných funkcí. Funkce SUMA(A1:A5) například sečte všechna čísla obsažená v buňkách A1 až A5. Funkce SUMA(A1;A3;A5) sečte čísla obsažená v buňkách A1, A3 a A5.Další informace (zdroj)