STEYX v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu STEYX je:

ČeskýAnglický
STEYX

Popis

Vrátí standardní chybu při výpočtu lineární regrese. Standardní chyba je určena množstvím chyb při odhadu y pro jednotlivá x.Další informace (zdroj)