STEJNÉ v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu STEJNÉ je:

ČeskýAnglický
STEJNÉ

Popis

Porovná dva textové řetězce a vrátí logickou hodnotu PRAVDA, pokud se přesně shodují, v opačném případě hodnotu NEPRAVDA. Funkce STEJNÉ rozlišuje velká a malá písmena, ale ignoruje rozdíly ve formátování. Tuto funkci lze použít pro testování textu, který vkládáte do dokumentu.Další informace (zdroj)