STDEVA v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu STDEVA je:

ČeskýAnglický
STDEVA

Popis

Vypočte směrodatnou odchylku výběru. Směrodatná odchylka je míra rozptýlení hodnot od průměrné (střední) hodnoty.Další informace (zdroj)