STANDARDIZE v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu STANDARDIZE je:

ČeskýAnglický
STANDARDIZE

Popis

Vrátí normalizovanou hodnotu s normálním rozdělením, které je určeno argumenty střední hodnota a směrodatná odchylka.Další informace (zdroj)