SQRTPI v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu SQRTPI je:

ČeskýAnglický
SQRTPI

Popis

Vrátí druhou odmocninu násobku čísla pí.Další informace (zdroj)