SOUČIN.SKALÁRNÍ v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu SOUČIN.SKALÁRNÍ je:

ČeskýAnglický
SOUČIN.SKALÁRNÍ

Popis

Vynásobí odpovídající položky daných matic a vrátí součet násobků jednotlivých položek.Další informace (zdroj)