SOUČIN.MATIC v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu SOUČIN.MATIC je:

ČeskýAnglický
SOUČIN.MATIC

Popis

Vrátí součin dvou matic. Výsledkem je matice se stejným počtem řádků jako v matici1 a s počtem sloupců jako v matici2.Další informace (zdroj)