SINH v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu SINH je:

ČeskýAnglický
SINH

Popis

Vrátí hyperbolický sinus daného úhlu.Další informace (zdroj)