SECOND v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu SECOND je:

AnglickýČeský
SECOND
SEKUNDA

Popis

Vrátí počet sekund v časové hodnotě. Počet sekund je celé číslo v rozmezí od 0 (nula) do 59.Další informace (zdroj)