RSQ v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu RSQ je:

AnglickýČeský
RSQ
RKQ

Popis

Vrátí druhou mocninu Pearsonova korelačního koeficientu pro lineární regresi datových bodů v oblastech pole_y a pole_x. Další informace získáte v článku Funkce PEARSON. Hodnota r na druhou může být interpretována jako poměr rozptylu v y k rozptylu v x.Další informace (zdroj)