ROK360 v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu ROK360 je:

ČeskýAnglický
ROK360

Popis

Funkce ROK360 vrátí počet dnů mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny (dvanáct měsíců po 30 dnech), který se používá při některých výpočtech v účetnictví. Pomocí této funkce můžete v případě, že je váš systém pro účetnictví založen na dvanácti měsících s 30 dny, počítat splátky.Další informace (zdroj)