ROK v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu ROK je:

ČeskýAnglický
ROK

Popis

Vrátí rok odpovídající zadané hodnotě. Rok je celé číslo v rozmezí 1900-9999.Další informace (zdroj)