RKQ v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu RKQ je:

ČeskýAnglický
RKQ

Popis

Vrátí druhou mocninu Pearsonova korelačního koeficientu pro lineární regresi datových bodů v oblastech pole_y a pole_x. Další informace získáte v článku Funkce PEARSON. Hodnota r na druhou může být interpretována jako poměr rozptylu v y k rozptylu v x.Další informace (zdroj)