REGISTER.ID v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu REGISTER.ID je:

AnglickýČeský
REGISTER.ID
PŘIHLÁSIT.ID

Popis

Vrátí ID registrace dříve registrované zadané dynamické knihovny (DLL) nebo zdroje kódu. Pokud knihovna DLL nebo zdroj kódu nebyly registrovány, zaregistruje tato funkce knihovnu DLL nebo zdroj kódu a pak vrátí ID registrace.

Funkci PŘIHLÁSIT.ID lze použít v listech (na rozdíl od funkce PŘIHLÁSIT), při použití funkce PŘIHLÁSIT.ID však nelze zadat název funkce a názvy argumentů.

Další informace o knihovnách DLL, zdrojích kódu a datových typech naleznete v tématu Použití funkcí VOLAT a PŘIHLÁSIT.

 Poznámka   Protože aplikace Microsoft Excel pro systém Windows a Microsoft Excel pro systém Macintosh používají odlišné typy zdrojů kódu, má funkce PŘIHLÁSIT.ID v každém z těchto prostředí mírně odlišnou syntaxi.Další informace (zdroj)