RATE v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu RATE je:

AnglickýČeský
RATE
ÚROKOVÁ.MÍRA

Popis

Vrátí úrokovou sazbu vztaženou k úročenému období anuity. Funkce ÚROKOVÁ.MÍRA je počítána pomocí iterací a může mít žádné nebo několik řešení. Jestliže úspěšné výsledky funkce ÚROKOVÁ.MÍRA nekonvergují do meze 0,0000001 po 20 iteracích, vrátí funkce ÚROKOVÁ.MÍRA chybovou hodnotu #ČÍSLO!.Další informace (zdroj)