RANDBETWEEN v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu RANDBETWEEN je:

ČeskýAnglický
RANDBETWEEN

Popis

Vrátí náhodné celé číslo ze zadaného intervalu. Nové náhodné celé číslo se vrátí při každém přepočtu listu.Další informace (zdroj)