PRŮMODCHYLKA v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu PRŮMODCHYLKA je:

ČeskýAnglický
PRŮMODCHYLKA

Popis

Vrátí průměr absolutních odchylek bodů dat od jejich střední hodnoty. PRŮMODCHYLKA je měřítkem variability množiny dat.Další informace (zdroj)