PRŮMĚR v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu PRŮMĚR je:

ČeskýAnglický
PRŮMĚR

Popis

Vrátí aritmetický průměr argumentů. Pokud například oblast (Oblast: Dvě nebo více buněk v listu. Buňky v oblasti mohou být sousedící nebo nesousedící.) A1:A20 obsahuje čísla, vrátí vzorec =PRŮMĚR(A1:A20) průměr těchto čísel.Další informace (zdroj)