PRODUCT v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu PRODUCT je:

AnglickýČeský
PRODUCT
SOUČIN

Popis

Funkce SOUČIN vynásobí všechna čísla zadaná jako argumenty a vrátí jejich součin. Pokud například buňky A1 a A2 obsahují čísla, můžete tato dvě čísla vynásobit pomocí vzorce =SOUČIN(A1;A2). Stejnou operaci lze provést také pomocí matematického operátoru násobení (*), například =A1*A2.

Funkce SOUČIN je užitečná, pokud potřebujete vynásobit mnoho buněk. Vzorec =SOUČIN(A1:A3;C1:C3) je například ekvivalentní vzorci =A1*A2*A3*C1*C2*C3.Další informace (zdroj)