PROB v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu PROB je:

ČeskýAnglický
PROB

Popis

Vrátí pravděpodobnost, že hodnoty dané oblasti budou mezi dvěma limity. Pokud není zadán horní_limit, vrátí pravděpodobnost, že hodnoty v oblasti x_oblast jsou rovny dolním_limitu.Další informace (zdroj)