POISSON v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu POISSON je:

ČeskýAnglický
POISSON

Syntaxe

POISSON(x;střední;kumulativní)

Syntaxe funkce POISSON obsahuje následující argumenty (Argument: Hodnota, která poskytuje informace určité akci, události, metodě, vlastnosti, funkci nebo proceduře.):Další informace (zdroj)