POČET2 v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu POČET2 je:

ČeskýAnglický
POČET2

Popis

Funkce POČET2 zjišťuje počet buněk v oblasti (Oblast: Dvě nebo více buněk v listu. Buňky v oblasti mohou být sousedící nebo nesousedící.), které nejsou prázdné.Další informace (zdroj)