POČET v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu POČET je:

ČeskýAnglický
POČET

Popis

Funkce POČET počítá buňky, které obsahují čísla, a čísla v seznamu argumentů. Pomocí funkce POČET lze získat počet položek v numerickém poli v oblasti nebo v matici obsahující čísla. Zadáním následujícího vzorce například můžete spočítat čísla v oblasti A1:A20:

=COUNT(A1:A20)

Pokud v tomto příkladu obsahuje čísla pět buněk v uvedené oblasti, bude výsledkem číslo 5.Další informace (zdroj)