POČET.BLOKŮ v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu POČET.BLOKŮ je:

ČeskýAnglický
POČET.BLOKŮ

Popis

Vrátí počet souvislých oblastí buněk ve výběru. Oblast může tvořit několik k sobě přiléhajících buněk, nebo pouze jedna oddělená buňka.Další informace (zdroj)