PLATBA.ÚROK v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu PLATBA.ÚROK je:

ČeskýAnglický
PLATBA.ÚROK

Popis

Počítá úrokovou platbu z investice založené na pravidelných stálých platbách a konstantní úrokové míře pro dané období.Další informace (zdroj)