PI v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu PI je:

ČeskýAnglický
PI

Popis

Vrátí číslo 3,14159265358979, matematickou konstantu pí, s přesností na 15 platných číslic.Další informace (zdroj)