PERMUT v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu PERMUT je:

AnglickýČeský
PERMUT
PERMUTACE

Popis

Vrátí počet permutací pro daný počet objektů, které mohou být vybrány z celkového počtu objektů. Permutace je jakákoli množina nebo podmnožina objektů nebo případů, u které záleží na pořadí. Permutace se liší od kombinací, kde na pořadí nezáleží. Tato funkce se používá pro výpočet pravděpodobnosti.Další informace (zdroj)