PEARSON v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu PEARSON je:

AnglickýČeský
PEARSON
PEARSON

Popis

Vrátí Pearsonův koeficient korelace r. Hodnota r leží mezi -1.0 pro úplnou zápornou korelaci a +1.0 pro úplnou kladnou korelaci a vyjadřuje lineární vztah mezi dvěmi množinami dat.Další informace (zdroj)