PEARSON v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu PEARSON je:

ČeskýAnglický
PEARSON

Popis

Vrátí Pearsonův koeficient korelace r. Hodnota r leží mezi -1.0 pro úplnou zápornou korelaci a +1.0 pro úplnou kladnou korelaci a vyjadřuje lineární vztah mezi dvěmi množinami dat.Další informace (zdroj)